Time Management Training – Eindeloze voordelen voor uw bedrijf

Time Management Training – Eindeloze voordelen voor uw bedrijf

timemanagement training

Time Management Training – Eindeloze voordelen voor uw bedrijf

Tijdmanagementtraining is zeer nuttig bij het verbeteren van het interpersoonlijke welzijn en het verlichten van negatieve emoties. Dit onderzoek heeft tot doel de impact van timemanagementtraining op depressie, stress en slaapkwaliteit van postmenopauzale vrouwen te bestuderen. De deelnemers waren studenten die op dit moment betrokken waren bij een of andere vorm van zaken. Deze studenten hadden een maand lang een timemanagementtraining gevolgd. Ze vulden vragenlijsten in over drie factoren die de slaapkwaliteit kunnen beïnvloeden: depressieve stemming, stress en interpersoonlijke relaties Time management training en coaching voor het sociaal domein time management training. Deze drie factoren zijn relevant om te begrijpen of de deelnemers baat hadden bij een timemanagementtraining.

De resultaten toonden aan dat degenen die een timemanagementtraining volgden, significante veranderingen vertoonden in zowel de manier waarop ze prioriteiten stelden voor taken als hoe ze zich voelden over hun relaties met collega's en hun supervisors. Degenen die prioriteit gaven aan taken rapporteerden verbeterde copingvaardigheden en een minder depressieve stemming. Degenen die geen prioriteit gaven aan taken, rapporteerden geen verandering in hun coping of hun relaties. Verrassend genoeg was er ook een significante toename van het aantal deelnemers dat aangaf dat ze nu taken efficiënter prioriteren – een indicator dat degenen die de klas hebben bijgewoond en hun taken prioriteit hebben gegeven, ook het gevoel hebben dat ze efficiënter zijn in hun taakvullende capaciteit.

De resultaten toonden duidelijk aan dat een cursus timemanagement de productiviteit van werknemers verbetert. De toename van de productiviteit is het duidelijkst op de werkplek, waar meer werkuren en een toename van de werkdruk direct verband hielden met een lagere productiviteit van de werknemers. Daarnaast bleek ook dat werknemers die thuis werkten een vergelijkbare productiviteitsdaling hadden. Het onderzoek specificeert niet welk type werklast aan elke werknemer is toegewezen, maar de veronderstelling lijkt te zijn dat thuiswerkers minder productief zijn dan kantoormedewerkers.

Voor meer info klik je deze site aan: https://mentormax.nl/